LINDE MASSAGE
Ultralyd
Ultralyd er en terapiform, der er blevet anvendt siden 1940'erne. Ultralyd er en kontinuer eller pulserende strøm af lydbølger i frekvensområdet omkring 0,8-3,0 MHz, der via et ”hoved” placeret direkte på huden sendes ind i det tilskadekommet væv, såsom muskler, sener eller ledbånd. De lydbølger, som passerer gennem huden forårsager en vibration af vævet. Disse vibrationer kan forårsage en dyb opvarmning lokalt, selvom det oftest ikke vil kunne mærkes af klienten. I situationer, hvor en varme-effekt ikke er ønskværdigt, såsom på en frisk skade med akut inflamation, kan ultralyd være pulserende i stedet for kontinuer.

Ultralyd kan producere mange andre virkninger end blot potentielle varme effekt. Det har vist sig at forårsage forøgelse af vævsafslapning, øgning af den lokale blodgennemstrømning, og nedbrydning af arvæv. Øgningen af den lokale blodgennemstrømning kan bruges til at hjælpe med at reducere lokal hævelse og kronisk inflammation, og ifølge nogle undersøgelser, fremme heling af knoglebrud. En typisk ultralyd behandling vil tage omkring 15 minutter afhængig af størrelsen af det område, der behandles. Under behandlingen holdes ultralydshovbedet i konstant bevægelse. Hvis det holdes i konstant bevægelse, bør klienten ikke føle nogen former for ubehag overhovedet. Hvis ultralydshovedet holdes stille i mere end blot et par sekunder, vil der ske en ophobning af lydens energi, som kan virke ubehageligt. Især hvis der befinder sig en knogle i området lige under huden, der behandles, kan en skarp smerte mærkes. Dette sker fordi lydbølgerne bliver fanget mellem ultralydshoved og knogle og opbygges indtil det bliver smertefuldt.

De skader der kan behandles med ultralyd omfatter tendinitis (inflamation i sener, f.eks. tennisalbue), ikke-akutte ledhævelser, mikrorupturer i muskler og fjernelse af gammelt arvæv.

Hvis du ønsker en ultralysdbehandling, skal du bestille en 30 min. behandling hos enten Peter eller Claus.