LINDE MASSAGE
Akupunktur
Akupunktur er en behandlingsmetode, der bygger på traditionel kinesisk medicin (TCM). Fundamentet i TCM er et holistisk menneskesyn. Det vil sige, at sygdom ikke betragtes som lokale fænomener i kroppen, men er udtryk for en ubalance i hele mennekset. Eksempelvis er en bakteriel halsbetændelse ikke kun et lokalt problem i halsen, der skal behandles med antibiotika, men den er også et symptom på, at hele mennesket er i ubalance. Det kan være et dårligt immunforsvar forårsaget af stress, dårlig søvnrytme, usund mad, for lidt motion, der ydermere kan skyldes skillsmisse, dårlig arbejdsklima osv.
Det er altså kun ved at se på hele mennekset, at vi - ifølge TCM - finder den sannde år sag til sygdommen.

Ifølge TCM er mennesket en kompleks organisme, der befinder i en meget fin balance mellem yin og yang. Denne balance bliver opretholdt af et system af meridianbaner, der løber gennem hele kroppen. Hver meridianbane er knyttet til et organ og dets funktion, men også til bevidsthedsfænomener såsom glæde, sorg osv. I meridianbanerne flyder der energi (qi), og det er dette flow af qi, der opretholder menneskets balance.
Vi kan som mennesker gøre meget for at opretholde energibalancen. Det kan for eksempel være ved at dyrke yoga, Tai-qi eller meditation. Sygdom (ubalance) er altså et udtryk for dårlig flow af qi, som vi ikke selv er i stand til at genoprette.

Udtrykket akupunktur stammer fra de to latinske ord: ”Acus”, der betyder nål eller spids, og ”punktur” der kommer af ”pungere”, der betyder at punktere eller stikke.

Princippet i akupunkturen er, at indsætter tynde nåle i bestemte punkter på patientens hud. Punkterne, der vælges er særligt vigtige for den ubalance mennesket aktuelt befinder sig i. Nålenes påvirkning af punkterne gør kroppen opmærksom på ubalancen og giver signal til mennesket om at starte en genoprettelse af balancen. Det er derfor ikke unormalt, at patienten føler kløe, varme, irritation kulde eller ligende under behandlingen. Det er altsammen tegn på, at kroppen arbejder med signalerne og forsøger at genoprette flowet af qi.

Der findes flere former for akupunktur. Hos Linde Massage bruger vi TCM akupunktur.

Hvis du ønsker en akupunkturbehandling, skal du bestille en 45 min. behandling hos Claus.